Nieuws

vzw Klein Geluk boven... en buiten waar de vogeltjes fluiten...

Eindelijk kan ik een aantal afspraken gemaakt tijdens de eindeloze vergaderingen delen... hoe dikwijls ik ook de vraag kreeg "wat gaat er eigenlijk gebeuren" ging ik ieder smoesje handig uit de weg en bleef ik trouw aan het principe "er wordt niks gezegd tot alles in kannen en kruiken is en ik het aan iedereen kan vertellen"... alles of niets dus! Vandaag kan ik met een gerust geweten ook op de website vertellen vzw Klein Geluk blijft bestaan!!!!! vzw Klein Geluk blijft sterk en stevig be-staan ook na 8 jaar! Sommige zullen nu een kreetje van vreugde slaan... andere een vloekje onderdrukken... wijzelf blijven er nuchter onder en werken gestaag de toekomst tegemoet aan o/a een nieuwe krantjes lay-out! Al veranderd er wel degelijk iets natuurlijk! Er blijft een maandelijks babbelmoment in Wolffaertshof waar de praktische kant van zalen bestellen, datums prikken en vrijwilligers rota samen stellen doorgegeven werd aan de stuurgroep Neerland die zich vanaf januari stuurgroep Aartselaar mag noemen... al dan niet tijdelijk natuurlijk want sowieso moeten we eerlijk zijn en op de start volgt een beetje een proefperiode die ons zal uitwijzen of het wel verstandig is om de praktische kant van een goedlopend "project" uit handen te geven... al hebben we het volle vertrouwen in de dames... 8 jaar vertrouwen in alles en iedereen schiep uiteindelijk heel veel ontgoocheling met wantrouwen als gevolg! De stuurgroep heeft een stukje vrijheid maar géén vrijgeleide het is niet de bedoeling dat er op kleine noch grote schaal ge-free-wheeled wordt, alles blijft via het bestuur gaan, aanleunend bij onze statuten, doelstellingen en doelgroep! Met Walter, Hugo en Lieve werd alvast afgesproken dat ook de meditatie, nordic wandelen en Chi neng behouden blijven... daar moeten verdere vergadering nog uitwijzen hoe, waar en wanneer! Gezondheidscoach Leon... en Agneske lieve-bloemschikker blijven ook vaste belangrijke gasten! De tijd die ondergetekende vrijkrijgt doordat de stuurgroep een stukje overneemt zal ik dan weer besteden door in de leer te gaan bij onze Jean zodat ik de administratieve rompslomp die gepaard gaat met een vzw ook onder de knie krijg en die verschrikkelijke nare dingen  in 2 gedeeld kunnen worden! Al ben ik wel wat bang om les te krijgen van zo een strenge leermeester (") Adminstratie en het financiële gedeelte zullen geminimaliseerd worden... dwz. lidkaarten zelf zullen nog maar 1x per jaar gemaakt worden... brieven voor het hernieuwen (ieder lid op een ander tijdstip) worden niet meer verstuurd... een berichtgeving in het nieuwe krantje zal er vanaf december 2018 op wijzen dat het lidgeld moet hernieuwd worden... leden die daar gevolg aan geven en voor midden januari betaald hebben krijgen dan ook in januari allemaal tegelijk een nieuwe lidkaart... waarbij de lidkaart belangrijk blijft voor het deelnemen aan sommige activiteiten en het krijgen van nieuwsbrieven... het gewone babbelmoment blijft toegankelijk en gratis voor iedereen van de doelgroep!!!!!! 2018 wordt een hiervoor een kantel jaar... wat wel afvalt al dan niet voorlopig zijn uitstappen, reisjes, picknick, Kerstlunch... Kleine crea zal sporadisch ingelegd worden. Verjaardagskaartje blijven verstuurd worden... ziekenbezoek blijft behouden! Het krantje krijgt een nieuwe lay-out, een nieuw formaat en zal slechts  2 x per jaar verschijnen.

Het kinderproject blijft ook behouden waarbij we voor het waarmaken van wensjes grotendeels rekenen op Marijke... verder gaan we op zoek naar een goed medisch project voor kinderkanker om te ondersteunen!

Nen héle boterham maar voor verdere vragen staan natuurlijk de geluk-o-foon en ons mailadres ter beschikking. Al zal de geluk-o-foon niet meer opgenomen worden na de zogezegde bureau-uren en in het weekend!!!!!!!!!!!

Al bij al denk ik dat het allemaal nog heel goed meevalt niet waar! In mei/Juni zal het bestuur een evaluatie maken... en de nodige aanpassingen doorvoeren... dan zal veel afhangen van de gezondheidstoestand van Jean en Lisette, stichters en trekkers van deze (gedaan met bescheiden zijn) geweldige organisatie voor mensen tijdens en na kanker, partner en familie!

Ondertussen blijven nieuwe gasten en vrijwilligers van harte welkom! Meer dan welkom! Taart en koffie staan nog altijd klaar... de bakken knuffels en vriendschap onder lotgenoten blijven iedereen uitnodigend toe-pinken... er zijn voor en met elkaar blijft ons het hoogste doel!

  Image courtesy of "Same Change Sign" by Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net